Globaliseringens utmaningar

Charlie Brantingson

Michael Treschow är en av de mest tongivande i svenskt näringsliv, få svenskar har en lika gedigen erfarenhet av globalt näringsliv. Han har i drygt 30 år varit verksam som verkställande direktör eller styrelseledamot/styrelseordförande i en rad storföretag - Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, SKF, ABB och Investor.

Michael Treschow har också varit ordförande i Svenskt Näringsliv och nyligen tillträtt som styrelseordförande i holländska-brittiska Unilever. I boken delar han med sig av sina erfarenheter och framtidstankar kring globaliseringen - en framtid som rymmer både hot och möjligheter. Intervjuare och författare är Charlie Brantingson.