Globala affärer - tidlösa principer och strategiska ramverk

Sara Melén Hånell, Emilia Rovira Nordman, Daniel Tolstoy, Erik Wetter

Trots att globalisering och digitalisering har gjort det enklare än någonsin tidigare att etablera sig internationellt, så innebär globala affärer fortfarande stora utmaningar och risker. Denna bok utgår från tidlösa principer och forskningsresultat från svenska och internationella strategiforskare för att beskriva vilka faktorer som gör globala affärer mer eller mindre framgångsrika. Särskilt fokus läggs vid Dunningmodellen, ett beprövat strategiskt ramverk som kan tillämpas av moderna tillväxtföretag som verkar i en global ekonomi.
Dunningmodellens styrka är att den kan bidra till att utveckla balanserade insikter och strategier utifrån det enskilda företagets förutsättningar. Insikter och begrepp tydliggörs genom användandet av konkreta exempel från svenska företag från flera olika branscher, exempelvis Annas pepparkakor, BabyBjörn, auktionshuset Bukowskis, techbolaget Tobii, samt tillväxtföretag inom bioteknik.
Boken är skriven av forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och syftar till att sammanfatta relevanta insikter på ett så praktiskt och lättillgängligt sätt som möjligt. Den vänder sig till alla som arbetar med olika former av globala affärer i strategiska, operativa eller rådgivande roller.
En viktig bok grundad i etablerad forskning som ger svenska tillväxtföretag vägledning i det internationella strategiarbetet att öka global försäljning och undvika onödiga fallgropar,
Fredrik Fexe, vice vd & strategichef, Business Sweden