Genom sig själv känner man inte andra

Bente-Marie Ihlen, Heidi Ihlen

I Genom sig själv känner man inte andra visar författarna kunnigt och pedagogiskt hur vi kan förbättra vår förmåga att kommunicera med varandra. De flesta exemplen är hämtade från arbetslivet, men lärdomarna kan tillämpas i alla livssituationer, i parrelationer och i föräldra-barnkontakten. Ibland får det vi säger inte väntad effekt i sin kommunikation. Vi har nog alla upplevt det någon gång: Det som var menat som omtanke uppfattas av mottagaren som kritik, kränkande sådan, och reaktionen blir kyla och avståndstagande. Missförstånd leder till konflikter som stjäl energi, skapar spänningar och dålig stämning, som i sin tur leder till ineffektivitet i arbetsgruppen. Lösningen är ofta att reflektera i situationen, i stället för att agera. Att fråga istället för att döma.

BENTE MARIE-IHLEN och HEIDI IHLEN är båda psykologer och verksamma i Norge. De arbetar med kommunikationsträning för arbetsteam och ledningsgrupper inom både den offentliga och privata sektorn. De undervisar psykologistuderande, ägnar sig åt coaching samt bedriver par- och individualterapi.