Furthering a fortune

Ulf Olsson

Marcus Wallenberg var den viktigaste företrädaren för den svenska industriella traditionen under 1900-talet. Ulf Olsson, professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg, skrev hösten 2000 biografin "Att förvalta sitt pund". "Furthering a fortune" är den engelska versionen av detta mästerverk.

Bilden som här ges av Wallenberg är mångfacetterad: fängslande, kontroversiell och respektingivande. Boken är i första hand en beskrivning av ett livsverk. Det är i sitt arbete som Marcus Wallenberg blir synlig som person, det är i det praktiska agerandet man kommer honom nära. Marcus Wallenberg hade ett pund att förvalta från sina berömda förfäder, i form av ”namnet och banken”, Stockholms Enskilda Bank. Detta präglade honom från tidiga ungdomsår; hans bana var utstakad. Han sattes bokstavligen i lära hos pappan, Marcus Wallenberg Senior, ”Häradshövdingen”.

En viktig del av denna biografi är också skildringen av tidsepoken. Andra världskrigets utrikespolitik, det ideologiska klimatets skiftningar och det finansiella systemets regelverk bildar en nödvändig ram för förståelsen av Marcus Wallenbergs personliga historia.

Han bedrev under andra världskriget handelsförhandlingar och diplomati på högsta nivå, han ledde och rekonstruerade flera av Sveriges största företag och han verkade som bankman med moderna visioner. Hans insatser som bankman fick sin dramatiska kulmen vid samgåendet mellan familjebanken och Skandinaviska Banken.

Mot slutet av sitt liv kämpade han för att behålla greppet över Wallenbergsfären och att föra familjearvet vidare till följande generationer.

Översättningen är anpassad och redigerad med tanke på en internationell läsarskara och innhållet skiljer sig därför något från den svenska utgåvan.

Boken är rikt illustrerad med bilder i svartvitt.