Från världskrig till corona - en berättelse om hur landet Lagom inte blev så Lagom

Rune Barneus föddes 1938 vid upptakten till andra världskriget och tillhör en generation som varit med om fler dramatiska förändringar i förutsättningar för mänskligt liv än de flesta andra. Född i det fortfarande agrara, fattiga och auktoritära Sverige kom han att verka i en ny värld. Detta ger upphov till intressanta reflexioner om vår nutid. Med sin bakgrund som bankman i Sverige och i USA kom han att verka i en alltmera internationaliserad värld. Med denna bakgrund reflekterar han över Sverige då och nu. Synen på äldre i Sverige har förändrats; en förklaring kan vara att vi har den yngsta riksdagen någonsin, en annan är den dramatiska teknikförändring som lämnat många äldre utanför. Författaren belyser konsekvenserna för de ”årsrika” på ett flertal områden. Han visar på hur i sig odramatiska reformer som allemanssparandet eller bostadsrättsreformen förändrat Sverige. Boken skrevs under coronakrisen och belyser dess sannolika effekter på strategiska områden med sannolik återgång till ökad nationell kontroll av nationalstaterna. Rune Barnéus var VD för Nordbanken, nu Nordea, då Sverige 1990 gick in i den allvarligaste finanskrisen sedan Kreugerkraschen på 1930-talet. Han lämnade Sverige och arbetade under 1990-talet i Världsbanken i Washington med att etablera privatägda banker i Ryssland och Östeuropa.