Från Högfors till Maramö - politik, reformer och värderingar i Alliansens Sverige

Claes Arvidsson

2014 söker Alliansen väljarnas stöd för en tredje mandatperiod. Hur har Sverige förändrats under alliansregeringens åtta år vid makten? I boken gör Claes Arvidsson – mångårig ledarskribent i Svenska Dagbladet – den första bredare analysen av Alliansens politik. Här diskuteras även framgångsrecept och reformstrategier. I Arvidssons granskning står tre centrala reformområden i fokus: jobbpolitiken, välfärden och statens kärnuppgifter. Vad ville man göra och hur ser bokslutet ut?

Det har varit en tid av reformer men det har också hänt något på den politiska scenen. Partipolitiken präglas allt mer av trängsel i mitten. Skolan är exempel på hur S kopierar Alliansen och vice versa. Arvidsson visar dock att ideologierna inte är döda. Även i det som har kallats Schlingmannsamhället är inte allt yta. Politik har innehåll. Slutsatsen är att det som numera definierar mitten i svensk politik är långt mer höger än tidigare, till exempel i fråga om inkomstskatter, Rut och vinst i välfärden.

En annan slutsats är att viktiga inslag i Alliansens politik, som valfrihet, har blivit svensk vardag. Detta har skapat ett motvilligt politiskt samförstånd kring bärande delar av de borgerliga reformerna. Sverige har förändrats – och det oavsett utgången av riksdagsvalet 2014.