Framtidssäkra välfärden

Anders Mossberg, Jens Magnusson

Den svenska välfärden måste framtidssäkras. En åldrande befolkning och stadigt växande förväntningar på välfärdstjänsterna gör att vi inte kan fortsätta som vi gjort hittills. Fler källor än skattepengar tillåtas att bidra till välfärdens finansiering. Vi måste acceptera att striden om huruvida välfärden ska finansieras privat eller offentligt är över. Svaret är båda. Svenskarna köper större hus, dyrare bilar och plattare teveapparater, trots att forskningen visar att det vi egentligen vill satsa våra pengar på är bättre välfärdstjänster. Det måste gå att kombinera välfärdens ökade behov av resurser med denna betalningsvilja. För att det ska lyckas krävs dock att vi tänker nytt och accepterar att framtidens lösningar kan se annorlunda ut än gårdagens. Det behövs också ett eget ansvarstagande från oss medborgare. En stor majoritet av svenska folket har redan accepterat och omfamnat tanken på att kombinera offentlig och privat finansiering av välfärden. Från politiskt håll är dock tveksamheten större och det egna ansvaret försvåras oftare än det uppmuntras. Det är inte en hållbar strategi för framtiden För att säkra den svenska välfärdsmodellen måste skattefinansierade och privata lösningar tillåtas komplettera snarare än konkurrera med varandra. Endast genom ett offentligt och privat partnerskap kan vi få den trygghet och välfärd vi vill ha och samtidigt göra systemen långsiktigt hållbara. Välfärdens finansiering är en av våra stora framtidsfrågor. Det är dags att den tas på allvar.