Förför och berör – nätverk och event utvecklar människor och affärer

Hélène Hernmarck Olsson

I vår digitaliserade värld är det lätt att tro att möten i cyberspace kan ersätta det personliga mötet. I själva verket är det tvärtom – det personliga mötet har idag blivit ännu viktigare och ännu mer värdefullt och utgör grundstenen för att bygga trovärdighet och förtroende i affärsrelationer. Genom det personliga mötet bygger vi nätverk och nätverk är något vi alla behöver, såväl privat som i arbetslivet. Förför och berör – nätverk och event utvecklar människor och affärer av Hélèlene Hernmarck Olsson (Ekerlids Förlag) är en bok som ger handfasta råd om hur du i din arbetsroll bygger och skapar nätverk, hur du utvecklar och underhåller nätverken samt hur ditt företag kan skapa egna nätverk. Men för att det ska kunna ske behövs attraktiva event och spännande mötesplatser att träffas och nätverka på. Bokens andra hälft ger en mängd tips och råd om hur man skapar event som förför och berör. Här får du råd om allt från det bästa lokalvalet till hur en inbjudan bör se ut. Väl genomtänkta och väl arrangerade event som ger delatagaren något att ta med sig hem; en kunskap, ett budskap, en kontakt, ett förtroende är en fantastisk kommunikationsform som berör alla sinnen – samtidigt. Hélène Hernmarck Olsson driver företaget Eyemeetings AB som arrangerar mötesplatser inom näringslivet. Hon har arbetat med nätverk, möten, sponsors- och partnersamarbeten under 30 år.