Företagare är från Merkurius, politiker från Nato

Lars Göran Johansson

Politiker och företagare var ofta lika när de gick i skolan, nästan alla var aktiva och företagsamma, många var ordförande i elevrådet. De började på samma sätt men sedan, ofta av tillfälligheter, hamnade de i helt olika världar. På helt olika planeter.
Den här boken syftar till att minska klyftan mellan dessa två världar. Genom att bättre förstå skillnaderna och förhålla sig till dem kan samspelet i relationen fungera bättre – det är nämligen svårt att ta hänsyn till något man inte förstår. Idag finns en stor okunskap om hur det fungerar ”på andra sidan”. Även om likheterna är stora är skillnaderna större än vad många inser, och det räcker inte med några studiebesök för att överbrygga dessa. Men genom att båda parter lär sig hur den andra fungerar blir det lättare att samarbeta.
Detta är inte en debattbok. Den handlar inte om att näringslivet på något sätt skulle vara ”bättre” än politiken, eller tvärtom. I stället är boken tänkt att vara ett bidrag till fler och bättre kontakter mellan de olika planeterna och ett verktyg för att överbrygga den klyfta av oförståelse som ofta skiljer dem åt. Ansatsen är analytisk och i någon mån instruktiv. Man skulle kunna kalla det en självhjälpsbok för bägge sfärer.
Lars Göran Johansson (1954–2021) levde i båda världarna. Han var elevrådsordförande och förhandlingsordförande för årsmöten i SECO och aktiv inom politiska ungdomsförbund. Senare var han vd för ett framgångsrikt konsultföretag och ledde JA-kampanjen inför folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU 1994. Efter detta satt Lars Göran i koncernledningen för Electrolux under 15 år innan han blev vice vd på Svenskt Näringsliv. Lars Göran var också en av grundarna till Axiom Insight, en av Nordens största kommunikationskoncerner. Han verkade alltid i gränslandet mellan politik och näringsliv.