Föräldrasmart

Tiina Bruno

Föräldrar utvecklar många egenskaper och förmågor, som till exempel effektivitet, organisationsförmåga, kreativitet och flexibilitet. De tränas stenhårt, ofta dagligen, på att prioritera, delegera och lösa konflikter. Det här är alla egenskaper som värderas högt i arbetslivet – inte minst i rollen som ledare. Den kompetens man utvecklar som förälder innebär en stor, men i dag dold möjlighet för både arbetsgivare och medarbetare. Tiina Bruno menar att företagen måste börja uppmärksamma, värdesätta och dra nytta av all kompetens. Idag räcker det inte för företaget att vara föräldravänligt i konkurrensen om attraktiva medarbetare. Det är dags att ta nästa steg – från föräldravänlig till föräldrasmart! Boken ger nya perspektiv och konkreta verktyg för att sätta och nå både affärsmässiga och individuella mål. Den innehåller inspirerande exempel från verkligheten och användbara metoder för att bli föräldrasmart – och därmed en vinnare på dagens och morgondagens arbetsmarknad.

 

Högupplöst bild på Tiina >>

Tiina Bruno i SvD >>