Folkhemmets Balkanisering

Håkan Eriksson, Jacob Rennerfelt

I Folkhemmets balkanisering ges en bred kritik av en diskrimineringskultur som tär allt mer på det sociala kapitalet i det svenska samhället. Det är en kultur som hela tiden får förnyat bränsle från staten och som har ett aktivt stöd i politiken. Diskrimineringskulturen utmärks av att den ena gruppens intressen hävdas gentemot andra grupper, där varje grupp hävdar sin särställning utifrån den offerroll som diskrimineringskulturen ger dem. Olika gruppers anspråk på att man är mer skyddsvärda i förhållande till andra grupper och samhället i övrigt blir alltmer orimliga. Det är en kultur som är intolerant och överkänslig till sin natur. Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt framhåller i denna debattbok att avsikterna hos våra folkvalda politiker varit goda, men att det som skulle garantera oss lika värde och lika behandling har vänts till sin motsats. Till splittring och särbehandling.

.

Jacob Rennerfelt är kommunikationsrådgivare. Han har under en rad år varit verksam som samhällsanalytiker och arbetat med de frågeställningar som aktualiseras i boken.


Håkan Eriksson har en bakgrund som journalist och kommunikatör. Han har under flera år varit verksam i organisationen Svenskt Näringsliv för frågor som berör diskriminering och jämställdhet. I sitt arbete har han följt utvecklingen vad gäller diskrimineringsfrågor i politik och debatt på mycket nära håll.