Farväl till neutraliteten?

Claes Arvidsson

I denna bok granskas Sveriges säkerhetspolitiska vägval i ljuset av den nya säkerhetsordningen som håller på att växa fram i Europa efter det kalla krigets slut. Bör Sverige gå med i Nato? EU spelar en avgörande roll för att ena Europa på en grund av demokrati och marknadsekonomi. Men det är Nato som är förutsättningen för säkerheten i Europa. En svensk anslutning till Nato och en utvidgning österut av militäralliansen behandlas ingående i denna antologi. Ur innehållet:

Olle Wästberg
En dold agenda ­ EU-engagemanget och USA-fientligheten

Leif Leifland
Sverige bör söka medlemskap i Nato

Ann-Sofie Dahl
Tunga argument för ett svenskt Nato-medlemskap

Lennart B:son Uller
Ingen brådska med svensk Nato-anslutning
Nato:s utvidgning österut ­ ett steg mot ett alleuropeiskt säkerhetssystem

Jakub Sweicicki
Var går Ryssland?

Ole Norrback
Integration är vägen till stabilitet i Europa