Fåglar i Stockholms skärgård

Peter Enström

Hur skiljer man på en Ejder och en Storskrake? En Fiskgjuse från en Ormvråk? Eller en Talgoxe från en Blåmes?
Författaren ger vägledning till alla som är ute i naturen och vill ta reda på vad det är för fåglar man ser och generella råd som kan underlätta artbestämningen.
I boken presenteras 87 arter som lever i Stockholms skärgård, fotograferade med flera bilder av varje fågel som visar hur och när man kan uppleva fåglarna i naturen samt i vilken omgivning förutsättningarna för att se fågeln är de bästa. Till bilderna kommer texter om artskiljande karaktärer och egenskaper. Målsättningen är att hjälpa läsaren att finna en metodik för att begränsa artsökandet genom uteslutningsmetoden.
Under de fyra års som arbetet pågått har 11 000 bilder tagits med Värmdö, som ligger centralt i Stockholms skärgård, som utgångspunkt. Till varje art finns allmän information om fågeln, dess utbredning och häckningsbiotop samt om det är en stannfågel eller flyttfågel och vilka artkaraktärer man särskilt ska ge akt på. Sist i boken finns dessutom elva arter på bild med kort tillhörande text, varav åtta får anses som sällsynta och tre som tänkbara nya arter i skärgården.