Ett forskningsinstitut växer fram – IUI från grundandet fram till 1950

Benny Carlsson, Mats Lundahl

Industriens Utredningsinstitut (nu Institutet för Näringslivsforskning) började sin verksamhet 1939. Den här boken berättar historien om institutets tillkomst och dess första decennium. Från att inledningsvis ha varit ett rent serviceorgan till näringslivet utvecklades IUI under Ingvar Svennilsons chefskap (1941-1949) till Sveriges ledande fristående ekonomiska forskningsinstitut. IUIs tillkomsthistoria under 1930-talet dominerades av ASEAs dynamiske styrelseordförande, organisationsmänniskan Sigfrid Edström. Edström blev IUIs förste styrelseordförande. IUI blev en plantskola för såväl blivande professorer som ledande befattningshavare i näringslivet. Erik Ruist, Folke Kristensson, Erik Dahmén och Hans Thorelli, Erland Waldenström,Axel Iveroth,Tore Browaldh och JanWallander fanns alla på plats där under Ingvar Svennilsonsöverinsyn.1940talet var framförallt den stora Norrlandsutredningens årtionde, då också IUIs branschutredningstradition grundlades. Under de sena krigsåren började dessutom arbetet på vad som med tiden skulle bli de svenska långtidutredningarna.