Etik i krisens skugga - det nya ledarskapets kris och möjligheter

Axel Carlberg

De kommande åren blir avgörande för mänsklighetens framtid. De stora utmaningar som mänskligheten står inför när det gäller klimatet, en krisande ekonomi, ett krig i närområdet, den ökande politiska instabiliteten och AI:s intåg i våra liv kräver mer etiskt upplysta och handlingskraftiga ledare. Om vi vill att saker och ting ska hända i rätt riktning krävs det en kursändring i sättet att tänka och agera.
I denna bok utforskar Axel Carlberg ledarskapets etiska dimension. Han gör det genom att
1. Formulera ett ramverk som förtydligar ledares skyldigheter och ansvar.
2. Mer ingående belysa förhållandet mellan etik och ledarskap.
3. Analysera frågor med stor etisk relevans såsom personlig mognad, makt och samhällsansvar.
I boken framträder bilden av ett nytt ledarskap som är mer avstämt till dagens utmaningar och etikens krav.
Axel Carlberg är doktor i etik vid Lunds universitet. Han är verksam som coach, facilitator och ledarskapsutbildare inom MiL Institute. Han är också aktiv i olika europeiska forskningsnätverk som etisk rådgivare och expert.