Engage!

Karin Volo, Sergio Volo

Företagen måste ha ett högre syfte, en klart uttalad värdegrund att stå på. ENGAGE! är din guide för att engagera dina medarbetare och att skapa ett bestående arv. Boken innehåller en modell för högre produktivitet, resultat och påverkan genom medarbetares engagemag. Du kommer i boken att få ta del av case som tar dig bakom kulisserna på framgångsrika företag såsom TOMS, Virgin, Zappos, PUMA, Southwest, Whole Foods, HCL Technologies och en rad andra, även svenska företag som GodEl och Ikea. Du kommer att upptäcka verktyg för att identifiera nya trender och implementera strategier för att skapa en hållbar affärsmodell på en ständigt föränderlig marknad. Karin och Sergio Volo är konsulter inom personlig utveckling, företagsutveckling, företagskultur och ledarskap. Boken ges ut den 27 maj.

 

 

"Boken visar på ett inspirerade sätt att medarbetarna engagemang leder till nöjda kunder och ökad produktivitet."

Jan Carlzon

”Om du vill hitta en sann inspirationskälla till att förändra en organisation och skapa genuint engagemang bland dina medarbetare så är Engage! boken du ska läsa! När du börjat läsa den, kan du inte sluta!”

Lotta Bergmark, Vice President, Talent & Leadership TeliaSonera

”Paret Volo har inte bara funnit att hemligheten bakom Fantastiska Företag ligger i dessas kultur och männi­skorna bakom, utan de har också lyckats bryta ned det till fem kulturella nycklar med en steg-för-steg-handledning. Om du tror på styrkan i att göra goda affärer så ger dig den här boken verktygen att nå dit!”

Stefan Krook, Kivra AB, grundare av och ordförande i GodEl.

”Engage! beskriver en hållbar lönsamhetsmodell för alla företag. En praktisk bok som visar på exempel och hjälper läsaren att hitta vägen vid utveckling av framgångsrika företag. Engage! är en lättläst bok som guidar rätt!”

Karin Forseke, Ordförande Alliance Trust plc, fd VD Carnegie Investment Bank AB

 

Artikel om boken i Svenska Dagbladet >>