En bankdirektör med skägg

Karl-Henrik Pettersson

Karl-Henrik Pettersson berättar om tiden som VD för en av Sveriges största banker när 90- talskrisen drabbade det svenska bankväsendet och också drabbade honom själv. ”Att ha levt så nära själva epicentrum för den största ekonomiska krisen i Sverige i modern tid som jag har fått göra är en livserfarenhet utöver det vanliga.” Han berättar också om tiden som personlig assistent åt Jan Wallander, då VD i Sundsvallsbanken och om sina år som chefstjänsteman i kanslihuset på 1970-talet, den aktiva näringspolitikens decennium, med minnesbilder av arbetet med tre industriministrar, Krister Wickman, Rune B. Johansson och Nils G. Åsling. I sista kapitlet gör han en utvärdering av sitt liv, och frågar: hur har jag lyckats med livet som jag själv upplever det? Karl-Henrik Pettersson var under 1980-talet VD för Första Sparbanken. Han har skrivit uppmärksammade böcker som Det herrelösa industrisamhället, Politikerna på efterkälken och Bankkrisen inifrån.