Egendomspraktikan

Jacob Palmstierna

Jacob Palmstierna – bankmannen som 2008 kom ut med boken Jacobs Stege – berättar i Egendomspraktikan högst personligt och detaljerat om hur det varit att ha haft ansvar för Maltesholm i nordöstra Skåne under de senaste 40 åren. Att äga en stor egendom med unika kulturvärden är en källa till glädje men för också med sig förpliktelser. Det är ett ägande med begränsningar. Det gäller att inse att en slottsmiljös härlighetsvärde inte kan belånas. Tre teman tas upp i boken. Successionsfrågorna – hur ska man hantera rättviseproblematiken är högt men avkastningsvärdet begränsat? Miljöförändringar – Det senaste decenniet har ett antal svåra stormar härjat i södra Sverige. För att inte nästa stora storm ska förstöra än mer behövs en radikalt ny skogspolitik. Vindkraften – Vinden ska bara ses som ett hot. Den kan tämjas och bli en vän. Maltesholm befinner sig mitt i en omfattande investering i vindkraft. En färd som inte är utan konflikter och risker.