Efter coronan - svensk modell i kris

Ulf Dahlsten

För fyrtio år sedan skakades den svenska modellen av en svår kris. I ett dramatiskt paradigmskifte anammades marknadsliberalism och valfrihet. Omprövningen blev lika genomgripande som den var nödvändig. Mer marknad och mindre politik skulle rätta till missförhållanden som för lite brukarinflytande och missbruk av försäkringssystem. Så blev de också.
Mycket har blivit bättre, valmöjligheter har ökat och verksamheter effektiviserats. Globaliseringen och teknikutvecklingen har dessutom lyft hundratals miljoner ur fattigdom i utvecklingsländerna och till många framsteg som gynnat oss i västländerna.
För socialdemokratin blev paradigmskiftet dock något av en katastrof. Människor har börjat undra om de socialdemokratiska partierna, inte bara det svenska, fortfarande står på löntagarnas sida. De har sett ojämlikheten växa när finansaktörer tjänat miljarder på de oreglerade finansmarknaderna. I sin nyvunna tro på Penningen tog de svenska politikerna också bort och sänkte kapitalskatter på arv, gåvor och fastigheter men behöll höga skatter på arbete.
Skall socialdemokratin och andra progressiva krafter återfinna sin relevans behövs dock något mer. Inte en återgång till något gammalt. Utan en progressiv agenda för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart, öppet och globalt samhälle, ett samhälle där alla känner sig sedda, delaktiga och behövda och där övertron på marknaden ersatts av en balanserad syn på samspelet mellan politik och marknad.
Ulf Dahlsten var statssekreterare hos Olof Palme 1984-86 då paradigmskiftet inleddes. Han har doktorerat på den globala marknadsekonomin och haft ledande befattningar inom offentlig förvaltning och näringsliv.