Drömarbetsgivaren - De tio budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet

Svante Randlert

En handbok för chefer som vill bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare.
I dag är det fullt möjligt och ganska enkelt att kopiera en mängd modeller för hur team eller organisationer kan bli mer framgångsrika. Allt går att kopiera, utom en enda sak: de som driver din organisation och som är din allra viktigaste tillgång – medarbetarna. De är faktorn med störst potential att bli er organisations unika konkurrensfördel.
Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare. Om inte du som chef behandlar dina medarbetare som din största tillgång, vem ska då göra det? I denna bok får du inspiration, modeller och tips för hur du kan bli drömarbetsgivaren. Boken avslutas med case från Axfood, EON, IKEA, Klarna, Microsoft, PwC, Skanska, Sweco, Volvo och ÅF.
Svante Randlert har genom åren hjälpt hundratals arbetsgivare och tusentals chefer med just detta. Han har samlat sina erfarenheter till ”De 10 budorden för att få medarbetare att vissla hela vägen till jobbet”.
”Genom faktabaserade inspel, modiga tankar och analyser om framtidens utmaningar, ger Svante läsaren såväl en mental som praktisk resa. Svantes uppmaning till landets chefer ’Gör någonting!’ sammanfattar boken på ett lysande sätt – det är bara att sätta igång!”
Marie Hallander Larsson – HR-direktör Scandic, Posten, Swedbank, Försäkringskassan m. fl.
”En mycket läsvärd bok, även för en relativt luttrad företagsledare som gått otaliga kurser. Denna bok borde alla chefer med personalansvar läsa för att få inspiration och verktyg kring det som är det mest centrala i företagandet – humankapitalet.”
Martin Tivéus – Årets unga chef 2011, Sverigeansvarig på Microsoft, VD på bl.a. Glocalnet, Avanza och Evidensia.