Domedagsklockan – och myten om jordens ständiga undergång

Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radetzki

Föreställningen om domedagen som ett straff för våra synder har varit stark genom historien. Olika grupper har insett kraften i detta. Med hot om domedagen kan man frälsa människor, göra affärer och utöva makt. Denna bok tar profetiorna om resursuttömning, den globala miljöns kollaps och förestående klimatkatastrof till kritisk granskning. Den utforskar domedagsprofeternas nätverk och frågar varifrån de får sina pengar. Boken ger också exempel på hur grupper vill begränsa debatten. DN:s tidigare chefredaktör Hans Bergström uppmanar i ett kraftfullt inlägg svenska medier att värna det öppna samhället. Bokens budskap är djupt positivt. Jorden blir en allt bättre plats att leva på, och de allra flesta hot som målas upp saknar täckning i verkligheten. Jacob Nordangård är fil dr i ämnet Tema Teknik och Social förändring och arbetar som universitetsrektor vid Linköpings universitet. Marian Radetzki är professor vid Luleå tekniska universitet med naturresursernas ekonomi som specialitet. Svenolof Karlsson är bland annat energiskribent och har skrivit ett 25-tal böcker.