Diplomati i förändring - i UD:s tjänst 1965-2009

Lars-Göran Engfeldt

Lars-Göran Engfeldt delar med sig av sitt liv i UD:s tjänst 1965-2009: vardag och utmaningar med både inspirerande ögonblick och motgångar. Han har bland annat varit chef för FN-enheten på UD:s politiska avdelning, ambassadör och andreman vid FN-delegationen, miljöambassadör samt ambassadör i Nairobi och Belgrad. Han belyser hur diplomatens traditionella roll som företrädare och observatör har breddats i den globaliserade världen och i allt högre grad blivit aktörens och förhandlarens. Han delar med sig av sina mångåriga erfarenheter som multilateral förhandlare.
Engfeldt ger ett insidesperspektiv från närmare 35 års intensiva internationella förhandlingar om miljö och hållbar utveckling sedan 1968-1970 när Sverige förankrade sitt initiativ att föra upp miljöfrågorna på FN:s dagordning. Han avslutade som Sveriges miljöambassadör i ledningen för världstoppmötet i Johannesburg 2002. Processen har lett till betydande framsteg, men han konstaterar att politiska och strukturella hinder till stor del bromsat det praktiska genomförandet. Det är nu en kapplöpning med tiden för att förhindra en global ekologisk katastrof.