Det nya Sverige. Min vision. Min väg.

Nyamko Sabuni

Familjen Sabuni anlände från Burundi till Sverige i början av 1980-talet sedan pappa Maurice fått politisk asyl. Trettio år senare står äldsta dottern Nyamko i frontlinjen för att förändra synen på invandring, integration och hedersrelaterat förtryck i Sverige. ”Det nya Sverige” är Nyamko Sabunis berättelse om varför vi inte har råd att misslyckas med integrationspolitiken. Hon stakar ut de stora vägvalen för Sverige och presenterar en vision för ett samhälle som präglas av tolerans, tillväxt och respekt för de grundläggande rättigheterna. Under Sabunis fyra år som integrationsminister har stora reformer och viktiga förändringar gjorts för att bryta utanförskapet, inte minst för dem som kommer nya till vårt land. Mottagningssystemet reformeras, svenska för invandrare förbättras, en ny diskrimineringslagstiftning finns på plats, kampen mot hedersförtryck och våld har intensifierats, inte minst har hon tagit initiativ till en dialog om den gemensamma värdegrunden. Men mycket återstår att göra. I boken tar hon upp fem områden där stora förändringar måste ske. Det handlar om Sveriges jobbskapande förmåga, utmaningen med unga som riskerar att hamna i djupt utanförskap, diskriminering, importerad ojämställdhet och identitetspolitik som riskerar förstärka utanförskapet. Boken innehåller också kritik av ett kvarts sekel integrationspolitik. Oavsett var vi kommer ifrån delar vi som lever och verkar i Sverige en gemensam framtid. Nyamko Sabunis förhoppning är att boken ska bidra till en seriös debatt om integration och Det nya Sverige.