Det globala ansvaret

Åke Magnusson

I boken ger sjutton författare, med erfarenhet från näringsliv, fackföreningar, politik, förvaltning och organisationer, sin syn på vad det globala ansvaret innebär för svenska företag. Bokens olika bidrag visar ett spektra av ståndpunkter och förslag till åtgärder. Den fungerar som ett underlag för en fortsatt diskussion om innebörden av det globala ansvaret.

Bland författarna återfinns: Erik Belfrage, Lars-Erik Forsgårdh, Dag Klackenberg, Lars-Olle Larsson, Wanja Lundby-Wedin, Sture Nordh, Leif Pagrotsky, Göran Tunhammar och Annika Åhnberg.

Svenska företag ställs vid sina internationella affärer inför allt tydligare etiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Kraven ökar på ekonomisk öppenhet, anständig behandling av anställda och ärliga affärsmetoder.

Frågor som rör långsiktiga skadeverkningar på natur och människor kan inte längre lämnas obesvarade. Kapitalplacerare – kräver liksom politiker, fack och medier att de svenska företagen uppför sig bättre och bidrar till samhällsnyttan också i utvecklingsländer.

Många menar samtidigt att de svenska företagen redan nu sköter sig bra. Ytterligare regleringar och bindande uppförandekoder på global nivå försvårar företagens kärnroll att bidra till ekonomisk tillväxt och samhällsdynamik. Belastas de svenska företagen med nya uppgifter kan deras globala konkurrenskraft försämras, vilket skulle kunna påverka den svenska välfärden negativt.

Åke Magnusson, bokens redaktör, är filosofie doktor och chef för Näringslivets Internationella Råd (NIR). NIR är en del av Svenskt Näringsliv och arbetar med relationsfrågor som berör Afrika, Asien och Latinamerika.

DET GLOBALA ANSVARET är utgiven i samarbete mellan Ekerlids Förlag och Näringslivets Internationella Råd.