Det ansvarsfulla företaget

Ola Löhman, Daniel Steinholtz

Hedersomnämnande Årets ledarbok 2003 som utses av Kooperativa ledares förbund.

Corporate Social Responsibility, eller företagets social ansvar, är ett vittomspännande begrepp. Det kan inrymma allt från lokala miljöhänsyn till värnandet om mänskliga rättigheter i globala sammanhang. En rad internationella initiativ inom till exempel FN och EU har tagits för att forumlera riktlinjerna för de stora företagen. Men det finns inga genvägar eller patentlösningar.

Varje företag måste definiera sig självt i förhållande till sin omvärld, intressenterna, och bestämmar vilket ansvar det har. I denna process kan andra värden frigöras som effektivare affärsidé, tydligare vision, vassare strategi, mer motiverade medarbetare - och bättre lönsamhet!

Det finns nämligen ingen motsättning mellan att tjäna pengar och att ta ett samhällsansvar. Tvärtom, socialt ansvarstagande har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel såväl i rekryteringen av arbetskraft som ute på marknaden, hos kunderna.

DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET är den första boken på svenska som både ger en teoretisk bakgrund och praktiska redskap för ett CSR-arbete. Den vänder sig till vd:ar, marknads- och informationschefer, personalchefer - alla som arbetar med Corporate Social Responsibility.

Författarna har ett förflutet på betydande positioner inom svenskt näringsliv. OLA LÖHMAN ingår i den arbetsgrupp som av Norges storting har i uppdrag att föreslå etiska kriterier för den norska Petroliumfonden. Sedan några år arbetar han tillsammans med DANIEL STEINHOLTZ som konsult och rådgivare åt företag i "CSR Stockholm". Daniel är entreprenör och - liksom Ola - flitigt anlitad föreläsare inom CSR. Efter studier etablerade han sig som omvärldanalytiker och har också byggt upp varumärkesstrategibolaget Ogilvy Brand Equity.