Den svenska pressens historia, band IV

Karl Erik Gustafsson, Per Rydén

I september 1995 firade den svenska pressen sin 350-årsdag. I samband med detta avlossades startskottet till fyrbandsverket Den svenska pressens historia.

Det fjärde och sista behandlar tiden från 1945 fram till i dag. Den svenska pressens utveckling gynnades av att Sverige kunde hålla sig utanför kriget. Vid periodens början fanns cirka 200 tidningar och minst en dagstidning i nästan varje hem; veckopressen blomstrade, dess upplaga var nästan lika stor som dagspressens. De mest framgångsrika var Husmodern, Hemmets Veckotidning och Vecko Revyn. Men kvällspressen knappade snart in. Bildjournalistiken nådde nya höjder. Kring 1950-talet blev det kärvare för pressen och så har det fortsatt; nya medier konkurrerar också om människors tid. Gratistidningen Metro lanserades och turerna kring Expressen blir förstasidesstoff.

Under perioden från 1945 till nutid halverades antalet publikationer: dagspressen i sin helhet och veckotidningarna. Bland överlevarna återfinns flera av de äldsta som Norrköpings Tidningar, Folkbladet Östgöten och Aftonbladet.

Författare till detta fjärde band av Den svenska pressens historia är LARS-ÅKE ENGBLOM, docent i journalistik och masskommunikation; SVERKER JONSSON, professor i ekonomisk historia och KARL ERIK GUSTAFSSON (även en av huvudredaktörerna), professor i massmedieekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

DEN SVENSKA PRESSENS HISTORIA har med start i oktober 2000 och med ett halvårs mellanrum mellan banden givits ut i fyra band:

I. I begynnelsen (tiden före 1830)

II. Åren då allting hände (1830-1897)

III. Det moderna Sveriges spegel (1897-1945)

IV. Bland andra massmedier (tiden efter 1945)