Den svenska pressens historia, band II

Karl Erik Gustafsson, Per Rydén

Detta är det andra bandet av fyra i ett planerat verk om den svenska pressens historia från begynnelsen fram till idag. Verket beräknas vara komplett hösten 2002.

I detta band beskrivs åren 1830 till 1897. Den moderna svenska pressen brukar räkna sin start från Aftonbladets tillkomst 1830. I spåren följde sedan en hel rad nya tidningar. När trämassa kunde ersätta lump som pappersråvara sjönk produktionskostnaderna dramatiskt, och med telegrafen förändrades villkoren för nyhetsförmedlingen. Det växande utbudet av tidningar och tidskrifter var både orsak och verkan när ståndsriksdagen avskaffades och de politiska partierna växte sig starka. Marknadsekonomins utbredning speglas i annonsernas mångfald.

Den svenska pressens historia har en stor bredd. Det är ett samarbetsprojekt över ämnesgränser, mellan teoretiker och praktiker. I projektledningen finns bland andra kända tidningsprofiler Mats Svegfors och Hans Bergström. Avsnittsförfattarna är många och framträdande inom sina respektive ämnesområden. De representerar litteraturvetenskap, historia, ekonomisk historia och företagsekonomi. Några är därtill praktiskt verksamma som journalister.