Den svenska pressens historia, band 1

Gunilla Lundström

Den svenska pressens historia är med sina fyra band och totalt 1500 sidor den första breda teckningen av den svenska pressen från 1600-talet och framåt.

I det första bandet följer vi historien tillbaka till de första tidningarna och tidskrifterna på 1600-talet, men i själva verket ännu längre, till tider av förberedelser. Den innefattar både den spännande framväxten av en grundlagsfäst tryckfrihet - ett arv som fortfarande har stor betydelse - och en av de största publicistiska fejderna: striden mellan den gamla och nya skolan.

Inte förrän tidningarna år 1824 började tryckas på stämplat papper har man något så när säkra uppgifter om upplagorna, men spridning, ekonomi och teknik är också
faktorer som uppmärksammas redan i detta första band.

De resterande tre banden ges ut enligt nedan.

Band II: april 2001

Band III: oktober 2001

Band IV: april 2002