Den orädde debattören

Mats Lundahl

Den orädde debattören är en vänbok till Bo Södersten på 80-årsdagen. Han är mest känd som nationalekonom, framför allt som författare till standardboken International Economics. Han var i tur och ordning professor i nationalekonomi i Göteborg, i internationell ekonomi i Lund och i nationalekonomi med särskild inriktning mot internationell ekonomi i Jönköping från början av 1970-talet till början av 2000-talet. Under skoltiden blev Bo Södersten politiskt intresserad. Han var riksdagsman för Socialdemokraterna 1979-1988 och satt bland annat i finansutskottet. När han kom tillbaka till universitetslivet kom han alltmer att engagera sig i fackliga akademiska frågor. Bo Södersten var under en period på 1990-talet ordförande i SULF (Sveriges universitetslärarförbund). Uppsatserna i Den orädde debattören spänner över de flesta av Bo Söderstens intresseområden. Den innehåller en handfull personliga porträtt av honom, speglar hans intresse för idéhistoria, svensk och internationell ekonomi, utvecklingsfrågor, rättighetsproblem och, sist men inte minst, hans debattvilja. Bo Södersten har aldrig varit riktigt politiskt opportun. Han kunde ta steget från Den hierarkiska välfärden till Kapitalismen byggde landet. Bo Södersten har drivit sina egna frågor, eldad av sin övertygelse, i bland annat Tiden, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet. I boken medverkar Mats Bergstrand, Jagdish Bhagwati, Yves Bourdet, Fredrik Braconier, Henrik Braconier, Karolina Ekholm, Gunnar Eriksson, Ronald Findlay, Gunnar Fredriksson, Birgit Friggebo, Stig Gustafsson, Göte Hansson, Erik Jonasson, Ronald W Jones, Dale W Jorgenson, Peter Kindlund, Mats Lundahl, Nils Lundgren, Johan Lönnroth, Anders Milton, Svante Nycander, Inga Persson, Lennart Petersson, Gunnar Petri, Lars Pettersson, Nils-Eric Sandberg, Bo Sandelin, Fredrik Sjöholm, Birgitta Strömbom och Hans Tson Söderström. Den orädde debattören har redigerats av Mats Lundahl.