Den ineffektiva byggbranschen

Mikael Anjou

Under 2018 och 2019 har byggsektorn, framför allt den del som är riktad mot bostäder, stått i fokus i nyhetsrapporteringen. Fallande bostadspriser, förseningar av nybyggda projekt och bostadsutvecklare med ekonomiska bekymmer har varit några av rubrikerna.
Men de dagsaktuella problemen skymmer sikten för det som är branschens verkliga problem. Byggsektorn har konsekvent underpresterat under de senaste decennierna – både när det gäller produktivitetsutveckling, kvalitet, leveransprecision och stort slöseri under produktionen.
Det vanligaste svaret är att konkurrensen brister – det finns för få projektutvecklare och för få byggentreprenörer. Författaren visar i boken att det inte är svaret – i stället behöver ett antal fundamentala strukturer som i sig själva och genom den kultur de förstärker attackeras. Dessa strukturer – till exempel kollektivavtalen, självpåtagna branschstandards, den institutionella miljön som omger branschen och vissa regionala och lokala oligopol och monopol – hindrar förändring, utveckling och innovation i en bransch som desperat behöver det. Attackeras inte strukturerna leder fler aktörer bara till mer av samma sak.
I boken ger författaren exempel på hur en sådan förändringsagenda skulle kunna se ut för de viktigaste aktörerna.
Mikael Anjou har varit vice koncernchef och ansvarig för alla operativa enheter inom Einar Mattsson AB, Stockholms Stads största privata bostadsfastighetsägare och en av de större bostadsprojektutvecklarna och bostadsförvaltarna i regionen. Idag arbetar Mikael som rådgivare i förändringsarbete i egna bolaget Förändringstid.