Den besvärliga friheten - liberalismen i en ny tid

Christer Nylander

Idén om individens frihet har inneburit fantastiska framsteg för mänskligheten. Den gav oss rösträtt, personlig frihet och marknadsekonomi. Den rev gränser och förde samman länder och människor.
Nu angrips liberalismen från flera håll. Andra krafter står redo att leda världen in i framtiden. De lovar snabba och enkla lösningar. De lovar gemenskap och rättvisa. De lovar revansch och trygghet. Men de lovar inte frihet.
Samtidigt är frihetens försvarare vilsna och defensiva.
Vad kan man göra för att möta denna motreaktion, som inte bara innebär hot mot enstaka liberala framsteg, utan mot den liberala demokratin i sig?
Christer Nylander har haft en lång rad tunga poster i svensk politik. I Den besvärliga friheten bjuds vi in att ta del av hans personliga tankar om vad som har gått fel och vad som kan göras annorlunda.
Det blir ett öppet, eftertänksamt och ärligt sökande som handlar om allt ifrån berättelsers kraft, kulturkrig och ensamhet, till regional, kulturell, social och ekonomisk ojämlikhet.
Författaren menar att liberaler måste ta kritiken på allvar, men inte ängsligt anpassa sig efter motståndarnas värderingar och retorik. Den besvärliga friheten är en uppmaning till liberal vitalisering och förnyelse som utgår från den egna ideologiska kärna, idén om individens frihet.
Christer Nylander, född 1968, var riksdagsledamot för Liberalerna 2002–2022. Han har varit ordförande i kulturutskottet, vice ordförande i utbildningsutskottet och Liberalernas gruppledare från 2016 till 2019.
Efter att ha lämnat politiken har han nu flera poster i svenskt samhälls- och kulturliv, bland annat som ordförande i liberala tankesmedjan Ohlininstitutet.
Nylander har skrivit fyra skönlitterära böcker, den senaste, Vägval gavs ut 2022. Han är återkommande skribent i tidningar och tidskrifter och en uppskattad talare om bildning, kultur och demokrati.