De 4 Disciplinerna för exekvering

Mark Reznik

Är du en av alla de chefer som kämpar med exekvering, att få medarbetarna att ändra gamla invanda beteenden och göra det som krävs för att nå det mest kritiska målet? Det finns bara två saker som du som ledare och chef kan påverka för att skapa resultat: Din strategi, det vill säga din plan, och din förmåga att exekvera den strategin, att få det som är allra viktigast att verkligen hända. Det är inte förvånande att exekvering är det som chefer brottas allra mest med. Mer förvånande är att de inte tränas mer i det som är allra svårast. Efter att ha jobbat med många chefer, ledningsgrupper och organisationer i alla typer av branscher och organisationer har författarna till De 4 Disciplinerna för exekvering samlat sina viktigaste lärdomar om vad som krävs för att få människor att nå organisationens allra mest angelägna mål. I boken får du ta del av det ramverk som tusentals ledare och medarbetare använder idag för att skapa önskade resultat. En metod som fungerar, gång efter gång, år efter år. De 4 Disciplinerna för exekvering var den mest sålda ledarskapsoken i USA 2012, och den mest sålda boken i Japan under 2015.