Dags att bry sig - så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige

Sophie Nachemson-Ekwall

Ett vitalt civilsamhälle och idéburen sektor, ibland kallad den tredje sektorn, behövs för att lyfta Sveriges utveckling framöver. Det kommer bara ske om vi bryr oss.
För att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar behövs ett helt nytt engagemang från näringslivet, den offentliga sektorn och den tredje sektorn. Den tredje sektorn, med dess blandning av organisationer, erbjuder en uppsjö av möjligheter att delta i en utveckling som är socialt hållbar, inkluderande och innovativ.
I formandet av vad som beskrivs som ett förnyat samhällskontrakt i välfärden kan de den tredje sektorn enligt författaren spela en ny roll som jämbördig part vid sidan av näringslivet och den offentlig sektorn.
Författaren Sophie Nachemson-Ekwall är prisbelönt ekonomijournalist och doktor i företagsekonomi. Hon har skrivit böcker om värdet av en mångfald av ägarmodeller. Nu utmanar hon sig själv och oss genom att lyfta fram betydelsen av att den tredje sektorn samlar ihop sig och blir en stark röst på ett helt annat sätt än tidigare.
Boken ges ut i samarbete med arbetsgivarorganisationen Fremia.