Corporate Governance och Hållbar Affärsutveckling

Lars-Olle Larsson

Lars-Olle Larsson anser att den svenska koden för bolagsstyrning inte är tillräcklig: den ger inte svar på hur långt ett företags ansvar i sociala frågor måste sträcka sig. Den ger endast regler för relationerna mellan ägare, styrelse, vd och revisor och behandlar inte de övergripande problemområdena för företagens långsiktiga överlevnad.

Boken tar upp ett antal enkla modeller som påvisar sambanden mellan företag, politiker, den finansiella sektorn och ideella organisationer. Anvisningar ges om vilka verktyg som kan användas för att hjälpa företagen att bli lönsamma och fortsätta vara lönsamma.