Chefens val - nio vägval som formar chefen

Martin Lundin, Peter Lysell, Lars Torekull

I Chefens val belyses nio viktiga vägval som formar en chef. Sex kända profiler i näringslivet har i djupintervjuer fått reflektera över dessa vägval. De beskriver vilka vägar de skulle välja eller har valt samt förmedlar sina personliga erfarenheter av ledarskap på hög nivå.

De som medverkar är Fredrik Cappelen, Torsten Jansson, Birgitta Johansson-Hedberg, Louise Julian, Gerteric Lindqvist samt Michael Treschow.