Chefen och medarbetaren (pocketupplaga)

Christer Ackerman

Boken har blivit utsedd till Årets ledarbok och ges nu ut på nytt i en omarbetad pocketupplaga. Så här löd juryns motivering: ”På ett enkelt och tankeväckande sätt fångas teorier som ger chefen stöd i det dagliga arbetet. Författaren kopplar ihop sina tankar med praktiska exempel, förankrade i egna erfarenheter, som inspirerar till handling. Han tydliggör hur en fast koppling mellan chefskap och medarbetarskap kan bli en framgångsfaktor och få organisationer att fungera. Konkreta exempel visar hur arbetsgrupper genom att utveckla medarbetarskap kan skapa en bra arbetssituation.” Och så här säger Percy Barnevik på omslaget: ”Chefen och medarbetaren är särskilt intressant genom sitt fokus också på medarbetaren, vilket inte är vanligt i ledarskapsböcker. De tankeväckande inläggen får tyngd genom de många praktiska exemplen. En bok värd att läsa”. Boken vänder sig till både chefen och medarbetaren och innehåller konkreta redskap för att förvandla arbetsplatsen till ett aktivt forum för att hjälpa både chefen och medarbetaren att växa.