Carnegie - de första 200 åren

Carl Uggla

Historien om Carnegie handlar om Sveriges äldsta i kraft varande varumärke som under två hundra år härbärgerat så skilda verksamheter som export av svenskt järn och trä, socker- och portertillverkning, fastighetsförvaltning, handel med livsmedel och värdepapper samt mycket annat.

Skildringen börjar med att den skotske klanmedlemmen George Carnegie anländer till Göteborg redan 1746 och börjar göra affärer. Hans son David kom över det Hallska konkursboet vilket ledde till en av tidens mest uppmärksammade rättsprocesser. Den då endast 23-åriga brorsonen David Carnegie Jr. förvärvade 1836 de Lorentska porter- och sockerbruken, vid tiden Göteborgs största industri, och deltog framgångsrikt i det så kallade sockerkriget med Oscar Ekman som befälhavare.

Dennes dotterson Carl Gustaf Langenskiöld bildade 1932 en bankirfirma innan ens krutröken efter Kreugerskottet i Paris lagt sig. Hans son, Carl Langenskiöld, anställde 1969 Thomas Fischer och Erik Penser som courtagemäklare. Deras hissnande affärer under 70- och 80-talet skildras ingående liksom Nordbankens politiskt kontroversiella förvärv av Carnegie 1988 och slutligen hur firman börsnoterades 2001 med personalen som majoritetsägare.

CARL UGGLA har arbetat i dåvarande S-E-Banken i 23 år, bland annat som chef för bankens dotterbolag i Luxemburg som han grundade.1993 tillträdde han befattningen som VD för den då nybildade Banque Carnegie i samma land. Han är nu pensionerad.