Byggkraschen

Nils-Eric Sandberg

Het debattbok om den svenska byggkraschen

Byggindustrin beskrivs ofta som motorn i ekonomin. Med den utgångspunkten har Sverige drabbats av motorstopp. Bostadsbyggandet är lägre än någon gång tidigare det här seklet. Arbetslösheten är rekordhög och risken för att vi förlorar viktig kompetens är överhängande.

Med debattboken Byggkraschen vill författaren Nils-Eric Sandberg visa:

  • Att gårdagens byggpolitik inte ger någon lösning på dagens problem, den bara förvärrar dem.
  • Att den extrema beskattningen av boendet har pressat ned efterfrågan på bostäder och skapat en dold bostadsbrist.
  • Att en sänkning av skattetrycket är enda sättet att bevara kompetensen i byggindustrin.

Sandberg visar i boken hur svensk bostadspolitik startade som ett gigantiskt experiment i ekonomisk ingenjörskonst, och i ett försök att helt upphäva marknadskrafterna. Länge levde byggandet på kombinationen av inflation, räntereglering och subventioner. Nu har hela bilden ändrats och byggkraschen är ett faktum. Höga skatter har knäckt de bostadssökandes ekonomi och höga realräntor har knäckt boendekalkylerna. Nils-Eric Sandberg är ledarskribent på Dagens Nyheter sedan 1966 och har även skrivit böcker och uppsatser om bostadspolitik samt ekonomiska och filosofiska frågor.