Brukspojkens resa - från vedspis och torrdass till smarta mobiler och flygskam

Bengt Pershagen

I Brukspojkens resa strövar Bengt i minnets labyrinter och spanar ungdomens studier och utveckling, vuxenlivets familjebildning och fritidsintressen samt pensionärstillvarons otium. Pojkåren och ungdomstiden lade grunden för Bengts fritidsintressen. De kan sammanfattas med fyra f-ord: fjäll, fågelskådning, fjärran öar och fränder.I boken skildras resor och upplevelser under dessa rubriker.
Fjällturerna gick till de svenska och norska fjällen, fågelskådningen mestadels till Öland och Varanger, öbesöken till Runde och Lofoten i Norge samt till Island, Hawaii och Australien. Under pensionärstiden började Bengt intressera sig för släktforskning.
Boken avslutas med kapitlet Höstsol som skildrar livet tillsammans med sin fru Kina.
Författaren har skrivit ett hundratal teknisk-vetenskapliga artiklar och böckerna Light Water Reactor Safety, utgiven 1989 av Pergamon Press, London samt Blågul Atom, utgiven 2017 av Fri Tanke, Stockholm. Han är medförfattare till böckerna Snabba bridreaktorer (1982) och Kärnenergin 50 år (1992). Bengt har även under många år varit engagerad i svenskt och internationellt forskningssamarbete inom vindkraftsområdet.