Brev till ung liberal

Ingemar Eliasson

Den liberala demokratin är trängd i hela världen. I Sverige är Liberalerna i djup kris. Jag ställer mitt hopp till den unga generationen, skriver Ingemar Eliasson i Brev till en ung liberal. Han berättar om sina tankar och värderingar efter många år som politiker. Han inser att villkoren för politiskt arbete är annorlunda än på hans tid, men försvarar sina råd till de unga med de äldres ansvar att dela med sig av sina erfarenheter. Ett liberalt parti har inte kommit till för att driva en viss grupps intressen utan för att låta respekten för varje individs integritet och frihet styra samhällsutvecklingen. Det måste kombineras med ett lika starkt engagemang för rättvisa, i annat fall tenderar den individuella friheten att gå mot egoism och sönderfall av samhällsgemenskapen.
Eliasson manar den unge liberalen att låta idéerna bli till praktisk politik. Skattepolitiken, rättsväsendet, infrastrukturen och klimatet väntar på socialliberalers engagemang. För att lyckas måste likasinnade gå samman. De finns i flera andra partier.
Ingemar Eliasson ägnade sig åt politik på heltid i tjugo år. Först som tjänsteman i Folkpartiets riksdagsgrupp, därefter som statssekreterare, statsråd och riksdagsman innan han steg av för att bli landshövding.