Bergman: PM

Jörn Donner

”Utan Bergman vore jag en annan”

Så sammanfattar Jörn Donner sin femtioåriga nära vänskap med Ingmar Bergman.

Författaren återger i boken minnesbilder, fragment av vad han sett och upplevt i sin relation till Ingmar Bergman och hans verk. Relationen tar sin början 1949 då Donner kommer till Stockholm och ser filmen Fängelse av Bergman.

Filmen gör ett starkt intryck. Under de följande decennierna arbetar Jörn Donner bland annat som filmkritiker, regissör och producent. Hans väg korsar ofta Bergmans. Vänskapen fördjupas. Donners och Bergmans liv löper parallellt, ibland i konfrontation.

Boken skildrar också Jörn Donners förhållande till Sverige med dess kulturliv och personligheter under hans tid i landet.