Bengt Westerberg

Mats Nilsson

Boken om Bengt Westerbergs tid som aktiv politiker omspänner 30 år. Från när han blev aktiv 1965 till avgången som partiledare 1995. Skildringen har tre ramar: skeendet i stort, nationellt och internationellt, folkpartiets politik och företrädare under denna tid och inte minst Westerbergs egen utveckling som politiker. Mats Nilsson har tecknat ett personligt porträtt av Bengt Westerberg.