Benchlearning 2

Christian Pleijel

BENCHLEARNING är en metod att skapa lärande och utveckling i alla slags organisationer och företag. Metoden kom till på 1990-talet inom Karlöf Consulting som en utveckling av benchmarking. Den senare fokuserar på jämförelse av nyckeltal och processer medan benchlearning går två steg vidare; först till orsakssambanden, därefter till organisationslärandet.

Boken Benchlearning 2 är en fristående uppföljare till boken Benchlearning (utkom 2000). I den nya boken redovisas arbetsstegen ett i taget med tips om hur man lättast uppnår resultat. Här finns också ett antal praktiska verktyg som underlättar arbetet.

Den innehåller praktikfall från Äldreomsorgen i Stockholm, Preem, LRF Konsult, Pfizer, DeLaval, Stockholms Stadshus och FöreningsSparbanken.

CHRISTIAN PLEIJEL (redaktör) är konsult på Karlöf Consulting med mångårig erfarenhet från uppdrag i en mängd olika privata och offentliga organisationer.