Att vara chef och ledare - Dina verktyg för praktiskt ledarskap

Britt-Mari Mossboda, Mikael Peterson, Inga Rönnholm

Detta är den fjärde reviderade upplagan av en av Sveriges populäraste ledarskapsböcker för nyblivna chefer, såld i över 65 000 exemplar! Att bli chef påverkar inte bara personen som blir chef utan också andra ser på denna person. Boken Att vara chef och ledare är ett redskap för den som vill utveckla sin roll som chef och ledare. Författarna har under flera år arbetat med chefs- och ledarutveckling i kurser och utbildningsprogram. De beskriver ingående ett antal viktiga hjälpmedel och förmedlar praktiska exempel som man kan ha nytta av i sin chefsvardag.

Ur innehållet:

 • Från specialist till chef
 • Det dubbla representantskapet
 • Skapa balans i tillvaron
 • Bli medveten om dina värderingar
 • Ökad kompetensutveckling genom delegering
 • Coaching - ett chefsverktyg och förhållningssätt
 • Samarbete och grupputveckling
 • Tydlig kommunikation
 • Konstruktiv kritik och konflikthantering
 • Utvecklingssamtal - ett viktigt chefsverktyg
 • Ökad självkännedom med öppen kommunikation
 • Presentera och informera

"Den röda tråden i boken är chefskapets kärna - kommunikation. Vår ambition är att med konkreta exempel visa hur du kan hantera olika situationer du ställs inför som chef och vilka verktyg du har till förfogande", säger författarna.

Boken har blivit omåttligt populär hos läsarna och används bland annat för ledarskapsutbildning inom Volvo.

Författarna Britt-Mari Mossboda, Inga Rönnholm och Mikael Peterson har lång erfarenhet som managmentkonsulter och utbildare inom ledning och kommunikation, bl a inom MGruppen.