Att lyckas med förvärv och fusioner - en modell för att undvika kulturkrockar

Birgitta Landin Almhagen, Hans Richter

Det är förhållandevis få förvärv och fusioner som uppnår förväntade mål och integrationsfördelar. Forsknings- och konsultrapporter visar att mellan 60-75% av förvärv och fusioner misslyckas. Orsakerna är många, men ett skäl som ofta framkommer är att man inte tar hänsyn till kulturella skillnader mellan de inblandade företagen och organisationerna. Kulturkrockar förstör stora värden.
För att få en helhetssyn på företaget som ska förvärvas ger boken komplement till de analyser som vanligtvis genomförs i finansiell och juridisk due diligence med en modell för kulturell due diligence som belyser och beskriver kulturella värden och skillnader mellan förvärvare och målföretag. Modellen utvärderar även om det finns risk för kulturkrockar vid ett eventuellt samgående, och hur man motverkar eventuella kulturkrocksrisker.
Boken ger läsaren verktyg som ökar möjligheten att lyckas vid ett förvärv eller en fusion, vare sig man befinner sig på den förvärvande eller säljande sidan. Modellen är även användbar vid större och mindre omorganisationer och förändringar.
Birgitta Landin Almhagen, personalvetare och ekonom har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i storföretag och arbetat med affärsutveckling och förändringsarbete. Har lång erfarenhet som rådgivare och affärsängel inom private equity samt av styrelsearbete i såväl noterade som ägarledda bolag och offentlig sektor.
Hans Richter är ekonom med bred erfarenhet från ledande befattningar i små och medelstora företag. Arbetar som rådgivare vid omstruktureringar samt föreläser vid högskola och privata utbildningsföretag. Har lång erfarenhet som CFO och affärsängel inom private equity och styrelsearbete i noterade, medarbetarägda och ägarledda företag.