Att leva med smärta

Jonas Helling

Långvarig smärta är ett av våra osynliga handikapp. Det är ett problem både för samhället och individen. Enbart reumatiska sjukdomar kostar 36 miljarder kronor årligen. Besparingar inom smärtvården i landstingen minskar dessutom möjligheterna till behandling.

I boken Att leva med smärta möter vi människor som lider av smärta av olika orsaker. Det kan vara sjukdomar som Bechterews sjukdom, Reiters sjukdom, bältros, fibromyalgi, ledgångsreumatism, migrän och artros eller smärta orsakad av idrottsskador. Alla lever med daglig smärta men har inte tillåtit smärtan att råda över livet. Deras berättelse kan hjälpa andra i samma situation.

I boken medverkar Magnus Andersson, Marcus Birro, Alexandra Charles, Ann-Britt Ryd Pettersson, Börje Salming, Gunilla Sundén, Arne Weise och Lena Öhrsvik. Smärtläkaren Metha Brattwall har skrivit ett förord i boken.