Åter tid för reformer. Sverige behöver en ny blomstermålning

Urban Bäckström

I Åter tid för reformer ger Urban Bäckström sin syn på vårt lands tre utmaningar: Globaliseringen, utanförskapet på arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen. Dess utmaningar är inte ett argument för en försiktigare hållning och ett långsammare tempo när det gäller reformer som stimulerar till arbete, utbildning, företagande och investeringar. Tvärtom!

Sverige behöver en ny vision för framtiden som betonar arbete och företagande och som tecknar möjligheterna i den nya världen. Det gäller att skapa förståelse hos svenska folket för de samhällsförändringar som måste till för att Sverige på allvar ska kunna dra nytta av allt det nya som sker.

Titeln är inspirerad av det tal som dåvarande finansminister Johan August Gripenstedt höll 1857. Det lade i mångt och mycket grunden till många av de refomer som fram till våra dagar gjort Sverige till en stark och framgångsrik nation.

Urban Bäckström är VD för Svenskt Näringsliv sedan den 1 juni 2005.