Assessment center

Christina Zaar, Per Tillman

Assessment Center har blivit en vanligt förekommande metod för urval och utveckling av framförallt chefer och ledare i svenska företag och organisationer.

I boken beskrivs teorin bakom metoden, hur man bygger upp ett assessment center och hur det används som ett strategiskt verktyg i affärs- och versamhetsutveckling. Metoden har utvecklats i Storbritannien och USA och användes utsprungligen för att rekrytera underrättelseagenter.

Boken är den första som bekskriver metoden på svenska och från ett svenskt perspektiv. Utifrån fallbeskrivningaroch teoretiska avsnitt får läsaren inblick och kunskap om Assessment Center-metoden, dess användning och effekter.

Boken vänder sig till chefer och professionella inom HR-området som ansvarar för urval och utveckling av främst chefer och ledare.

CHRISTINA ZAAR är journalist på Dagens nyheter. PER TILLMAN är doktor i organisationspsykologi och konsult på PDI Scandinavia. Boken ges ut i samarbete med Personnel Decisions International Scandinavia AB, som är ett HR-konsultföretag, och Landstingsförbundet.