Arbeta och Lev Livet!

Helena Zenzé

Om superkraften självkännedom och hur du tar dig an den. Läsaren får följa med på en omvälvande livsresa över generationer och får samtidigt lära om arbetsplatsers villkor här och nu.
Hur du säkrar en hälsosam, hållbar och effektiv arbetsmiljö.
Vilken lösningen är då (arbets-)livet är svårt.
Hur man tacklar psykisk ohälsa, konflikter och kris på en arbetsplats.
Hur smärtsamma livshändelser blir komposterad matjord.
Hur man enkelt synar corporate bullshit.
Hur du får det liv du vill ha.
Om värdet i att sätta gräns också över generationer. Hur du förbereder sig själv och arbetsplatsen för kris. Hur du navigerar genom livet utan att gå under. Om kärlekens betydelse, att inte underreagera och att våga leva fullt ut.
Boken beskriver hur den moderna arbetsplatsens oförutsägbarhet möter människans komplexitet, och hur vi med människokunskap och psykologiskt DNA genererar psykisk hälsa.
Boken är nummer två i en serie av tre, men kan läsas fristående. Den första boken De 4 essen på arbetsplatsen beskriver metoden helhetsledarskap och de fyra essen : Styrning, Samskapande, Självkännedom och Skräddarsytt. Den här boken är en fördjupning av esset Självkännedom.
En vägvisande bok för alla som spenderar sina vardagar på en arbetsplats, och en hoppfull bok om det svåra i att vara människa. Vägen till självkännedom och vikten av arbetsplatsens psykiska hälsa beskrivs särskilt tydligt.
Barbro Lennéer Axelson, universitetslärare i psykologi, leg. psykoterapeut och författare till flera böcker inom arbetslivsområdet.
Helena Zenzé är arbetsplatsplatsexpert, beteendevetare och ekonom med lång och gedigen erfarenhet av att utveckla organisationer till hållbara arbetsplatser. Hon har tidigare skrivit boken De 4 essen på arbetsplatsen en bok om helhetsledarskap som ger värdefulla verktyg för chefer, ledare och medarbetare.