Arbeta mindre - lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ

Catharina Sjögren Froborg

Arbeta mindre - lev mer! är en bok för dig som vill börja leva utifrån dina värderingar, samt minska stress, problem och känslan av ... "är det så här livet ska vara?". Boken ger dig tio konkreta nycklar för att öka din själsliga intelligens, SQ. Nycklarna hjälper dig att komma bort från det omtalade ekorrhjulet och i stället få bättre balans. Du får insikter, reflektioner och övningar för att du ska kunna utnyttja din fulla potential i livet.
IQ står för det rationella, EQ står för dina känslor och SQ står för själslig intelligens och är kopplad till mänsklighetens behov av mening.
SQ använder du för att utveckla din längtan och förmåga till mening, syfte och att leva enligt dina värderingar. När du lever enligt dina innersta värderingar, mår du bra och har bättre flow i livet.
Genom att dela med sig av både personliga och professionella erfarenheter visar mastercoachen Catharina Sjögren Froborg hur du ska hinna leva, ha roligt och förstå meningen med livet. Boken bidrar till att du på ett intelligent och klokt vis kan bli bättre på att leda både dig själv och andra.
Du har förändrat mitt liv, fast du skulle nog säga att du har hjälpt mig att förändra mitt liv. Genom coaching kring SQ har jag förstått innebörden av vad som för mig ger mening och syfte i livet.
Malin Samuelsson, PhD
Catharina Sjögren Froborg är coach på masternivå, MCC, vilket är den högsta nivån internationellt enligt ICF. Det finns endast 19 coacher i Sverige på denna nivå. Catharina hjälper chefer och företag att utveckla och använda sin fulla potential genom att utnyttja alla sina intelligenser, IQ, EQ och SQ.